Aşağıdaki hususlar Asansör kullanıcıların can ve mal güvenliği için uyulması gereken kuralları içermektedir. Can ve mal güvenliğiniz bu hususlara ve yetkili kişilerin ikazlarına uyunuz.

 

ASANSÖRÜN ÇAĞIRIRKEN
Tek çağırma butonlu asansörlerde çağırma butonuna kısa bir süre basınız. Eğer meşgul lambası yanıyorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona kısa bir süre basın.

Çift çağırma butonlu asansörlerde yanlızca gitmek istediğiniz yöndeki çağırma butonuna kısa bir süre basınız.

Asansörü beklerken kapının hemen önünde beklemeyin kabinden çıkmak isteyenlerin kapı açıp size çarpmalarına ve sebep olursunuz.

Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansör dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalışmayanız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz yada (varsa) diğer asansörü kullanınız.

 

ASANSÖRE GİRERKEN VEYA ÇIKARKEN
Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir.

Yarı Otomatik kapılı (kendi kapanan kapılı) asansörlerde, kabine girerken dikkatli olun kapının çarpması ile size veya taşıdığınız eşyalara zarar verebilir.

Yarı Otomatik kapılı (elle açılan kapılı) asansörlerde, kabin durmadan kapıyı açmaya çalışmayın.

Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi arasında farklılık olabilir, bu yüzden takılıp düşebilirsiniz.

Çocuklarınız ile asansöre binerken, çocuklarınıza veya (varsa) oyuncaklarına dikkat edin kontrol altında tutunuz.

Evcil hayvanlarınız (kedi köpek vs.) ile asansöre binerken, hayvanlara ve zincir veya ip gibi aparatlarına dikkat edin bir yere takılıp kazalara yol açması için kontrol altında tutunuz.

Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracılığıyla oluyorsa, kapıyı butonu basarak açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız.

Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

Asansöre binerken kabinin o katta ve ışığı yandığından emin olmadan asansöre binmeye teşebbüs etmeyin.

Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve bu konuda eğitim almış işiler tarafından yapılmalıdır.

Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar kolaylıkla ve ancak yetkili kişilerin (bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde) kontrolünde bulunmalıdır.

Kabin girişine konulan fotosel yada eşik kontağı gibi güvenlik tertibatları (kabin ile duvar arasında sıkışmaya önlemek için ) mutlaka çalışır durumda tutulmalı, özellikle çocukların bunlarla oynamamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır.

Kat kapısı camları mutlaka telli cam olmalı, düz veya buzlu cam kesinlikle takılmamalıdır. Kat kapı camları telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar açıklık olduğunda cam değiştirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör işletmeye kapatılmalıdır.

Kuyu boşluğuna yangının başlamasına sebep olabileceğinden sigara izmariti yana durumda kibrit vs atılmamalı bu sebeple yangın başlayabilir.

Kuyu boşluğuna kağıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan başlayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir şey bulundurulmamalı, depo olarak kullanılmamalıdır.

Makine dairesinde bulunan havalandırma pencereleri ile varsa kapılar uygun bir havalandırma sağlanması için panjurlu hale getirilmelidir.

Makine dairesindeki aydınlatma tesisatı çalışır durumda bulundurulmalıdır.

Makine dairesine kolayca görülebilecek bir vere kurtarma talimatı asılmış olmalıdır.

Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır.

Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma sağlanmalıdır.

Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.

Tehlike anında Stop (DUR), sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun gereksiz kullanılmaları önlenmelidir.

Bir yangın anında kaçış için asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır.

Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için önlem alınmalıdır.

 

SEYİR HALİNDE
Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giyişi ve eşyalara dikkat ediniz.

Kabinde tutamak varsa tutunuz.

Kat göstergelerine (kat kapı numaralarına) dikkat ediniz ve izleyiniz.

Asansörün durmasına karşın, otomatik kabin kapılı asansörlerle kapı açma butonu ile de kapı açılamıyorsa imdat butonu ile dışarıdaki kişilere irtibata geçiniz.

Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

 

ASANSÖR KULLANMA TALİMATI
Günlük yaşantımızın vazgeçilmezlerinden olan asansörleri nasıl kullanacağımızı biliyormuyuz. Sizler için hazırladığımız Asansör Kullanma Talimatını okumanızı tavsiye ederiz.

12 yaşından küçüklerin yalnız asansöre binmelerine müsaede etmeyin.

Asansöre binerken kabini görerek kabine adım atın.

Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin.

Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunulmayın.

Kapıların mutat şeklin dışında açmaya veya kapanmaya zorlamayın.

Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın.

Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymasının engellenmesi kullanıcılar açısından büyük önem taşımaktadır.

Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın.

Kapı camını kırarak içinden çıkmaya çalışmayın

(Varsa) Kurtarma kapağını açarak çıkmaya çalışmayın bu kapak ancak dışarıdan kurtama işlemi yapıldığında açılabilir.

Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapakları gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlarının arıza halinde yetkilililerin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurun.

Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın.

Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı Firmanın talimatlarına uyun.

Ehliyetsiz veya kurtarma eğitimi verilmemiş kişilerin asansörde kalanları kurtarmak veya asansörü tamir etmek amacıyla müdahelelerine müsaede etmeyin.

 

Unutmayın !!! Asansörde meydana gelen kazların çoğunluğu yanlış KULLANMA – KURTARMA işlemleri sırasında gerçekleşmektedir.